Politika kvality | PREDOS - Ing. Florek Anton
O nás

PREDOS - Ing. Florek Anton
- záhradná technika HONDA
- malotraktory a náhradne diely
- medzinárodná nákladná doprava
- náhradné diely IVECO

Politika kvality

Hlavným predmetom systému manažérstva kvality spoločnosti PREDOS, s.r.o. je doprava, služby vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy a špedície. Medzi jej hlavné aktíva patrí pružnosť, flexibilita ako aj individuálny prístup k zákazníkom a dodávateľom. Vrcholový manažment si plne uvedomuje zodpovednosť za kvalitu poskytovanú zákazníkovi a preto sa zaväzuje dodržiavať kvalitu svojich služieb k spokojnosti zákazníka zavedením efektívneho systému manažérstva kvality. Pre dosiahnutie tohto záväzku na neustále zlepšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality vzhľadom na požiadavky ISO 9001 sa manažment spoločnosti zaväzuje a požaduje:

  • Zlepšovať svoje procesy a efektívnosť systému manažérstva kvality.
  • Realizovať kvalitné služby v oblasti prepravy na vysokej odbornej úrovni zodpovedajúce špecifickým požiadavkám zákazníka, ako aj právnym a iným požiadavkám v stanovenom čase a nákladoch.
  • Systematicky komunikovať so zákazníkmi, identifikovať ich potreby a požiadavky k realizácií služieb prepravy, preskúmavať ich, vytvárať v spoločnosti a u našich dodávateľov predpoklady pre ich úplné splnenie a tak udržať a cieľavedome posilňovať svoju pozíciu na trhu.
  • Vytvoriť potrebné zdroje v oblasti kvality, prípravy pracovníkov, infraštruktúry, pracovného prostredia, ŽP, BOZP a PO.

Všetci zamestnanci a pracovníci pracujúci pre organizáciu sú povinný riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať politiku systému manažérstva kvality.